Paradoks nedir?

Paradoks, görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki yaratması veya sezgiye karşı bir sonuç yaratmasıdır. Çoğunlukla, çelişkili gözüken sonuç veya sonuçların aslında çelişkili tarafları vardır. Paradoks teriminin karşılığı olarak Türkçe'de yanıltmaç, çatışkı ve çelişme sözcükleri de kullanılmaktadır. Ayrıca kendi içinde çelişen veya tam tersi şekilde sonuç olarak doğru olan fakat absürd veya çelişkili gözüken bir ifadeye (veya ifadelere/ifadeler bütününe) de paradoks denmektedir. Kökleşmiş inanışlara aykırı olarak ileri sürülen düşünce olarak da tanımlanabilirparadoks

Paradoks'a Örnekler

Giritli olan Epimenides:

"Bütün Giritliler yalancıdır !" diyerek bizi çelişkiye götürür.

Şöyle ki:

Eğer gerçekten giritliler yalancı ise kendisi de giritli olduğuna göre o da yalancıdır. Yani söyledikleri yalandır(mesela yukarıdaki cümlesi). Bu cümle yalan olduğuna göre doğrusu şu olmalı:

"Bütün Giritliler doğrucudur, doğru söyler."

O halde söylediği doğrudur. Yani "bütün Giritliler yalancıdır..."

Paradoksların özellikleri

1- Çok mantıksız görünen, aslında çok mantıklı bir değiştir.

2- İki doğrunun veya yanlışın çelişkisidir.

3- Paradokslar ilginçtir.

4- Paradokslar eğlencelidir.

5- Paradokslar öğreticidir.

6- Paradokslar şaşırtıcıdır.

7- Paradokslar zihni açar.

Sözlükte paradoks ne anlama gelmektedir?

1- Aykırı düşünce.

2- Çelişki.

3- Düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen karşıtlık.

Paradoks ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Paradox) Kökeni Fransızca’daki "paradoxe" kelimesidir. Kökleşmiş inanç ve düşüncelere aykın olan buluş ya da görüş demektir. "Çelişki" olarak Türkçe’ye çevrilebilir. Buna göre "paradoksal" da aykın düşünce niteliğinde olan anlamına gelir.

--Reklam--